Power Sport משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ₪ Power Sport מרכז הכושר והתזונה Power Sport העתיד כבר כאן - סדרת PS תוספי תזונה חיונים

תנאי שימוש

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני המין השונים.

אנו שומרים את הזכות להשתמש במידע סטטיסטי שהתאסף באמצעות טופס רישומך ו/או שהייתך באתר, אך מידע מזהה אודותיך לא יועבר לגורמים אחרים מלבד לשימושנו ו/או הבאים וטעמנו.

אנא שים לב שפרסומות, מכתבי שרשרת, תוכניות פירמידה וקידום מכירות שלא על-ידי צוות מפעילי האתר אינו ראוי ואינו מורשה בפורומים. מכירה של חומרים לא חוקיים אסור לחלוטין.

אתה מסכים לא להשתמש בשירות בכדי:

1. לעלות, לשלוח ו/או להעביר תוכן שהוא בניגוד לחוק, פוגע, מאיים, כוזב, משמיץ, לא מדוייק, מטעה, גס, מטרידני, מגנה, בעל אופי מיני, פוגע בצינת הפרט ו/או גזעני.

2. לפוגע בצורה ישירה או עקיפה כל שהיא בקטינים.

3. להתחזות לאדם או ליישות מסויימת כולל מנהלי אתר פאור ספורט מנהלי הפורומים, מדריכים, אורחים או כל יישות, אדם או גוף כל שהוא.

4. לזייף מקור תוכן באתר, לנסות לגשת לדפים מוגני סיסמה או דפים מוסתרים ו/או לזייף זהותן של הודעות.

5. להעלות, לשלוח או להעביר בדרך כל שהיא, תוכן כל שהוא שאין לך זכות לשלוח תחת חוק כל שהוא או תחת הסכם חוזי או הסכם נאמנות כל שהוא.

6. להעלות, לשלוח או להעביר בכל דרך שהיא פירסומות, קידום מכירות, “דואר זבל”, “מכתבי שרשרת” או כל דבר אחר מלבד הדברים המורשים באתר פאוור ספורט.

7. להעלות, לשלוח ו/או להעביר בכל דרך שהיא תוכן המכיל וירוסים, קבצים או תוכנות אשר יכולות להרוס או להגביל תוכנות מחשב ו/או חומרה ו/או אמצעי תקשורת מסויים.

8. לפגוע בשימוש באתר ו/או לשבש את פעילות האתר ע”י תוכנה ו/או כל אמצעי אחר העלול לפגוע בפעילותו התקינה של אתר פאוור ספורט.

9. לפגוע ביודעין או בעקיפין בחוק או בתקנה כל שהיא.

10. להטריד משתמשים אחרים.

a. אסוף ו/או לשמור מידע על משתמשים אחרים.

b. לעסוק בפעילות מסחרים כל שהיא מבלי שניתנה לך רשות בכתב ע”י מפעילי אתר פאוור ספורט.

בהתחשב באופי הבין-לאומי של האינטרנט, אתה מתחייב לציית לכל החוקים והתקנות הנהוגים באזורך והנוגעים לפעילותך באתר פאוור ספורט.

בכתיבת ו/או שליחת תוכן כל שהוא לפורומים של אתר פאוור ספורט אתה נותן לנו אישור גלובלי, לא מוגבל וללא תשלום להשתמש בתוכן ו/או לשנותו ו/או לפרסמו.

אתה מסכים ומבין שיש לנו הזכות המלאה לסרב, למחוק הודעה כל שהיא ללא הודעה מוקדמת וללא אישור מצד כל שהוא.

זכויות יוצרים וקניין:

אין לך הרשות על הצגת, הפצת, שידור, העתקת, שיכפול, פרסום, מכירה, או כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או חלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים,

תמונות, גרפיקה, תאורים, עיצוב, פורומים וכל דבר אחר המוצג באתר.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר פאוור ספורט לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לפאוור ספורט בלבד.

אין לך שום אישור להשתמש בחומר המוצג באתר בצורה כל שהיא ללא הסכמנו המפורשת בכתב.

שימוש באתר:

אנו שומרים לנו את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע, אם או ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים שלא נהיה אחראיים על כל שינוי או הפסקת הפעילות של השירות.

אתה מסכים שאנו יכולים לבטל את רישומך לאתר בכל זמן שהוא וללא כל הודעה מוקדמת. אתה מסכים שלא נהיה אחראיים לך או לכל בא מטעמך על הפסקה כל שהיא ו/או שינוי ברישומך לאתר.

כל הקישורים לאתרים אחרים הן באחריותם בלבד, למפעילי אתר פאוור ספורט אין כל קשר ישיר ו/או עקיף עם קישורים לאתרים אחרים, ואתה מסכים שאין לנו אחריות כל שהיא עליהם.

אנו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו בגין ביצוע השינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

אנו לא מתחייבים ששירותינו יינתנו כסדרם בלא הפרעות, הפסקות או טעויות כל שהן.

איננו מתחייבים לחסינות מפני גישה בלתי מורשית ו/או חוקית למחשבינו ו/או לשרתי האתר.

בשום נסיבות לא תחול על פאוור ספורט ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק מכל סוג שהו הן בצורה ישירה, עקיפה או מקרית, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, הנתונים או הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או באי יכולת השימוש באתר.

קישורים ופירסום אתרים אחרים:

אתר פאוור ספורט עלול להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. דפי אינטרנט אלו, שירותיהם ותכניהם אינם משוייכים לאתרנו בכל דרך או צורה כל שהיא

והינם מופעלים על ידי גורמים אחרים. אין לנו כל שליטה על האתרים הללו, על כל תכניהם. אתה מסכים כי כניסה לאתרים אלו היא באחריותך בלבד.

אנו רשאים להפסיק בכל עת את הפעילות, והשימוש באתר, ללא כל התראה מוקדמת. בנוסף אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסירוב להענקת גישה לאתר במלואו או בחלקו לכל משתמש, לפי שיקול דעת בלעדי וללא כל התראה מראש.

אנו רשאים לשלוח אליך דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל בכל מידע בדבר עידכונים, מבצעים, חידושים ופרסומות.

למרות אבטחת האתר מפני פריצות, אין באפשרותנו למנוע כליל חדירות ובעיות העלולות להיווצר באתר. לכן הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה נגד פאוור ספורט מפעילה ו/או מי מטעמה עקב העברת פרטיך האישים שלא בכוונה זדונית ומכוונת מראש.

קניות ורכישות באתר:

עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעי וגווני המוצרים לצבעם וגווניהם במציאות, ובעיות בתוכנת האתר ובמידע המוצג בו, תמונות המוצרים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבים.

במידה ותחול טעות, בתום לב, בתיאורו של מוצר ו/או שירות מסוים המוצע באתר בכל נתון כלשהו, כגון: מחיר, תנאי התשלום, צבע, ערך תזונתי, מרכיבים תזונתיים, משקל, טעם, כמות וכו´, אנו ו/או מי מטעמנו רשאים לבטל את עסקאו/ת הרכישה שלגביה/ם חלה הטעות.

עלולים לחול טעויות בערכים תזונתיים של מוצרים. בכל מקרה מה שקובע זה הערך התזונתי ו/או המרכיבים והמצויים ע”ג המוצר בלבד, והינם באחריותם של היצרנים. לך לא תהיה כל טענה כלפינו ו/או הבאים מטעמנו לגבי אי נכונותם של פרטים הכוללים בין היתר: ערך תזונתי, טעם, ריח, צבע, מרכיבים, הוראות שימוש ו/או תוצאות אשר ציפית להשיג ממוצר מסויים אך לא השגת את התוצאה המבוקשת.

האישור המופיע בתהליך ברכישה, אינה מאשרת את הסכמת תנאי העיסקה, אינה מאשרת שליחת הפריטים למען שבחרת וכל פרט אחר המוצג. הצגת האישור אך ורק לצורך ריכוז פרטיך האישיים כפי שנתקבלו.

אנו לא מתחייבים לספק ללקוח את המוצר ו/או השירות המוזמן באמצעי השילוח שבחר, אנו רשאים לבחור דרך שילוח אלטרנטיבית לדרך השילוח שבחר הלקוח בעת הרכישה, והיה ואמצעי השילוח שבחרנו יהיה זול יותר, תהיה רשאי לקבל בחזרה את ההפרש בין דרכי השילוח.

משלוח לאיזורים חריגים (אילת והערבה, יישובים מעבר לקו הירוק) ייחוביו בדמי משלוח בהתאם למיקומם וייקבעו בנפרד ובתיאום מראש מול הלקוח.

זמני השילוח המוצגים באתר, הינם משוערים בלבד. אנו נעשה את מיטב המאמצים לעמוד בלוחות זמנים אלו. אך לעיתים אין בידינו האפשרות לאספקה בזמן הנקוב. באם שילוח המוצר ו/או השירות יתאחר מעבר לזמן המצויין באתר אנו מודיע לך בדבר האיחור. והיה ולא הודענו לך בדבר האיחור ובתנאי שפרטי ההתקשרות שנתת היו נכונים והיית זמין בהם, נפצה אותך בדמי המשלוח.

החזרת מוצרים:

כפופים לחוקים הנהוגים במדינת ישראל ובכפוף לתקנון משרד הבריאות. לא ניתן להחזיר מוצרי מזון ו/או תוספי מזון לספורטאים וכל מוצר אחר.

מוצרים שנפתחו לא יוחלפו בהתאם לחוק משרד הבריאות. מוצר שפג תוקפו ואריזתו נפתחה לא יזוכה או יוחלף על ידנו, לכן הקפידו לבדוק את תאריך התפוגה של המוצר לפני פתיחת האריזה ותחילת השימוש בו.

ניתן להחזיר בתוך 14 יום מתאריך הרכישה, מוצרים פגומים אך ורק אם הם הגיעו אליך פגומים מלחתחילה ולא נפגמו ו/או התקלקלו אצלך. ההחזרה תבוצע בתיאום מראש עם מפעילי אתר פאוור ספורט באם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שמוצעים באתר,

והיה ושינויים אלו נכנסו לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד אספקת המוצר המתוכנן, רשאית תודה או מי מטעמה לבטל את העיסקאות שבוצעו באתר וזאת בלבד שתודיע על כך באמצעים העומדים לרשותה,ללקוחות שביצעו העסקאות.

ציוד ספורט ומכשירי כושר:

מחיר המוצר אינו כולל דמי טיפול ומשלוח. חיובים אלה מצויינים בדך המכירה בנפרד. דמי המשלוח אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה לדוגמא: הובלה לקומה גבוהה שלא באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים.

ביטול עסקה

ביטול מסיבה שאיננה פגם:

במקרה של ביטול עסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, סכום הקנייה יוחזר לקונה בתוך 21 יום, מיום קבלת הודעת הביטול במקרה שהמוצר טרם נשלח לקונה או מיום החזרת המוצר לספק במקרה שהמוצר נשלח לקונה. הקונה יחוייב בדמי משלוח להחזרת המוצר.

ביטול עקב קבלת מוצר פגום:

במקרה של ביטול עסקה עקב קבלת מוצר פגום או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, לא יחוייב הקונה בדמי ביטול.

החזרת מוצר:

בכל מקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, ביטול העסקה מותנה בהחזרת המוצר לספק באריזתו המקורית ובמצב המקורי בו קיבל הלקוח את המוצר כולל כל הרכיבים, האביזרים וחלקי האריזה.

לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא בתיאום ובאישור מראש של הספק.

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

עדכון התקנון:

אנו רשאים לשנות תקנון ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתנו, וללא הודעה מוקדמת, ובלבד שהתקנון המעודכן יוצג באתר.

איכות המשלוחים ותשלום מאובטח

אנו בחברת פאוור ספורט שואפים לתת ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר, אך יש שני דברים בהם אנו באמת לא מתפשרים על פחות ממושלם – איכות המשלוחים ואבטחת הנתונים של לקוחותינו. מערך התשלום באתר מאובטח ועומד בתקנים המחמירים ביותר. לצד אבטחת הנתונים אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מגוון גדול של אמצעי התשלום.

0
  0
  העגלה שלך
   Apply Coupon
    דילוג לתוכן